Email:osttour@osttour.sk Telefon:+421 415 626 320 Mobil:+421 903 822 122
Email: osttour@osttour.sk
Telefon: +421 415 626 320
Mobil: +421 903 822 122

Transylvánia - záhadná a nepoznaná

Rumunsko 1 Rumunsko 2 Rumunsko 3 Rumunsko 4 Rumunsko 5 Rumunsko 6 Rumunsko 7
Destinácia: Rumunsko
Kód zájazdu: 1193260
Cena od: N/A
Príplatky od: N/A
Poznávacie zájazdy

Výber termínu

Je nám ľúto, ale tento zájazd bol už vypredaný a neobsahuje žiadne termíny. Vyberte si prosím iný zájazd.

Popis zájazdu

Súhrn zájazdu:
Pozývame Vás do tajomnej Transylvánie v Rumunsku, kde si spoločne ukážeme rodný dom Grófa Draculu, Hrad Bran označovaný ako Draculov Hrad. Presvedčíme Vás, že Rumunsko je krajina, ktorú sa naozaj oplatí navštíviť - už dávno nie je pre turistov nezaujímavou či zaostalou krajinou.

Program zájazdu:
1.deň

Odchod zo Slovenska v nočných hodinách (Bratislava cca 22:00). Presun cez Maďarsko do Rumunska.


2.Deň

V ranných hodinách príchod do soľnej bane Turda Salina pobyt v tejto jedinečnej prírodnej atrakcii. Soľ sa tu ťažila už v 13. storočí. Navštívime túto jedinečnú prírodnú baňu. Vo vnútri sa nachádza množstvo zaujímavých atrakcií - plavba na lodičkách, ruské koleso a pod. Po prehliadke presun do nádherného starovekého mestečka Sighisoara UNESCO. Prejdeme sa dobovými uličkami, navštívime rodný dom Vlada Tepeša, v ktorom je v súčasnosti reštaurácia, prezrieme si unikátne schody učencov, hodinovú vežu z pol 14. storočia, orloj. Individuálne voľno. Po prehliadke mestečka sa presunieme do hotela na ubytovanie.


3.Deň

Raňajky, prehliadka horského mestečka Sinaia, pešia prechádzka k rozprávkovo krásnym zámkom Peleš – letné sídlo rumunskej kráľovskej rodiny.  Bohato zdobené interiéry. Presun do „ Draculovho hradu“ zo 14. Stor. hradu Bran. Prehliadka hradu zaručuje rozprávkový zážitok. Celý hrad je obkolesený veľkou krásnou záhradou. Návrat do Brašova - jedno z najnavštevovanejších miest v Rumunsku. Založil ho Rád nemeckých rytierov v roku 1211. Prehliadka mesta so sprievodcom. Individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie. Nocľah. 


4.Deň

Raňajky, Presun do Sibiu,  prehliadka mesta - kde sa oplatí vidieť Veľké a Malé (Piata Mare) námestie s Rímsko - katolíckym kostolom, Vežou a Palác Brukenthal, Bridge of lies - most Klamárov.  Individuálne voľno. Po prehliadke presun do mesta Hunedoara, kde sa nachádza najkrajší hrad Mateja Korvína – perla rumunských hradov, kde bol uväznený aj známy gróf Dracula. Prehliadka gotického hradu, ktorý dal postaviť Ján Huňady v 15. storočí.  Vo večerných hodinách presun na Slovensko.


5.Deň

Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.

Informácie o zájazde:
Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajiny a návratu na Slovensko https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rumunsko https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr


Cena zahŕňa:

- dopravu klimatizovaným autobusom - 2 x ubytovanie s  raňajkami - služby sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov  - povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z.


Cena nezahŕňa:

- pobytová taxa - cca 2,50 EUR / osoba / noc


Voliteľné príplatky:

- komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT )  3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie) - spiatočná miestenka 10,00 EUR - možnosť prednostného výberu sedadla v autobuse - príplatok za 1/1 lôžkovú izbu – 23,00 EUR/noc - povinne pri obsadení izby jednou osobou - vstupy do pamiatok


Nástupné miesta:

Bratislava, Trnava, Sereď, Nitra nástupné miesta bez príplatku - Bratislava nástupné miesta s doplatkom 10 € -  Trnava, Sereď, Nitra


Možné vstupy:

ceny vstupov sú orientačné a počas sezóny sa menia - Bran Zámok 40 Lei - Turda - Soľná jaskyňa 35 Lei - Čierny kostol 15 Lei - Sighisoara – Radničná Veža  - 20 Lei - Peleš - 40 Lei - Hunedoara - 25 Lei


INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU

Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky:

balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov

balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%. Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti! Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny? Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny?  Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19  V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19   (A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!)

Pripoistenie PANDEMIA

Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí.   Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie   Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy! Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou:   Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény: - preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza) V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí.   Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí: - preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia. Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu.   Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak). -Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku. Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť). Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja.   Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň )  alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00  EUR / osoba / deň )  Krátkodobého cestovného poistenia.   Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA: Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu Európa: 400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)

BLOG:
Rumunsko-tajomné a nepoznané. Krajina, ktorá svojho návštevníka príjemne prekvapí. Úžasne zachovalé historické mestá, tajuplné hrady a zámky, dychvyrážajúca krása Rumunskej prírody a v neposlednom rade vynikajúca kuchyňa. To všetko a ešte omnoho viac je Rumunsko-krajina netušených krás!

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,30 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,51 HRK
Turecká lira  EUR 10,13 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť všetky »